img1

Tư duy của trẻ ảnh hưởng lớn đến nhận thức và cách phản ứng ...

Quá trình lớn lên của một đứa trẻ là quá trình nhận thức về thế giới xung quanh. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng cá thể, mỗi em nhỏ có một góc nhìn riêng để từ đó nó soi chiếu, suy tư và hiểu về thế giới.

Trang: 2 / 2    1 2